Foodpeace er en apolitisk organisation. Vi er hverken blå eller røde, men nærmere gule og fokuserer i vores natur mere på de langsigtede bæredygtighedsaspekter end kortsigtede politiske prioriteringer. Derfor kan man jo godt have holdninger til politik eller samfund men vi hører ikke til en fløj, farve eller politisk religion. At skabe en bedre folkesundhed er nemlig en langt større opgave end noget politisk system formår, så vi tror mere på universelle principper end politiske holdninger.

Vi ønsker et anderledes fødevaresystem som repræsenterer noget helt andet end den kompleksitet, utryghed og uigennemsigtighed som vi oplever i dag. Det fødevaresystem som vi arbejder for at skabe, er:

Rent
Et rent fødevaresystem hvor der ikke noget sted anvendes unødige giftstoffer eller produktionsmetoder som ikke kan forliges med naturen. På både det korte og lange sigt, tror vi på at en 100% økologisk eller biodynamisk landbrugsproduktion er den eneste sundhedsmæssigt forsvarlige løsning. Ingen GMO, ingen gift.

Simpelt
Et fødevaresystem hvor globalisering og komplekse ikke-bæredygtige systemer erstattes af noget simpelt og ligetil; vi henter vore grøntsager på marken og har evner, lyst og kompetencer til at tilberede dem selv.

Gennemsigtigt
Et fødevaresystem der er præget af fuld gennemsigtighed så vi ved, hvad vi spiser, hvor maden og ingredienserne kommer fra og hvilke konsekvenser vore valg om egen ernæring har på vores sundhed og bæredygtigheden i det samfund som omgiver os.

Lokalt
Et fødevaresystem som er nært, lokalt og repræsenterer sammenhæng mellem lokalsamfund og fødevareproduktion.

Bæredygtigt
Et fødevaresystem hvor bæredygtigheden tænkes ind i alle aspekter: Distribution, produktion, undgåelse af madspild, eksternaliteter ved fødevareproduktion og alle andre områder hvor fødevareproduktion har betydning for udnyttelse og spild af ressourcer.

Sundt
Et fødevaresystem som kortsigtet og langsigtet skaber dybdesundhed som alternativ til en traditionelt tænkende sundhedssektor der fokuserer på at bekæmpe sygdom.

Foodpeace er bevægelse der arbejder for ukompleksitet og ren mad. Vi tror der er behov for forklare, formidle og fortælle om det fødevaresystem vi har i dag og derigennem anvise et alternativ og en vej til noget som er i bedre harmoni med naturen end den situation vi ser i dag.