Se denne interessante video hvor Thierry Vrain, pensioneret biolog og genforsker, forklarer sammenhængene mellem kemikalier, primært glyfosat, og folkesygdommene. Ganske rædselsvækkende foredrag der er et ud af mange på en tourné som Vrain afholdt i Canada i 2013-14 for at skabe opmærksomhed omkring sammenhængene mellem behandlede fødevarer og sundhedsproblemer